ALGEMENE LEDENVERGADERING

Algemene Ledenvergadering 8 oktober

Maandag 8 oktober wordt, voor alle leden en ‘ouders van jeugdleden’ in de kantine de jaarlijkse ledenvergadering gehouden.

Naast de gebruikelijke terugblik op het afgelopen jaar is er een inkijkje in de toekomst. Er vinden dit jaar geen geplande bestuursverkiezingen plaats. Penningmeester John Mathijssen is volgens termijn aftredend. Hij heeft aangegeven zich niet-verkiesbaar te stellen. Er is op dit moment geen officiële kandidaat om hem op te volgen. John is bereid zijn taken gedurende de zoektocht voor een ad-interim periode voort te zetten, met een maximum van 7 maanden, te weten einde seizoen 2018-2019.  Ook is het voorzitterschap van Fred Verheijen nog altijd ad-interim en zijn kandidaten welkom.

Ingevolge artikel 12 van de statuten is het de leden vrij (tegen)kandidaten aan te dragen. De namen van deze kandidaten dienen minstens een half uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk in het bezit te worden gesteld van de secretaris Dick Havermans. Bovendien moet deze kandidaatsstelling ondertekend zijn door tenminste drie andere leden. Alle leden hebben één stem. Jeugdleden/ouders hebben 1/5 stem. De verkiezing zal schriftelijk plaatsvinden. De vergadering start om 20:00 uur. Vanaf 19:30 uur is de kantine open en gelegenheid het verslag van de vorige ledenvergadering in te zien.

Met sportieve groet,

Hoofdbestuur v.v. Zundert