Unieke diploma-uitreiking op sportpark de Wildert.

donderdag 10 mei 2018, 10:00

Unieke diploma-uitreiking op sportpark de Wildert.

Liefst 14 jeugdtrain(st)ers van v.v. Zundert hebben de cursus Jeugd Voetbal Trainer Coach met succes doorlopen. Zij namen woensdagavond 9 mei vol trots het certificaat in ontvangst. Afgevaardigde Errol Sint Jago van de KNVB was hiervoor speciaal naar Zundert afgereisd. Deze cursussen worden door het hele land veelvuldig gevolgd. Ook bij Zundert zijn eerder cursussen aangeboden. Het unieke van de groep van v.v. Zundert was de deelname van zes meisjes aan deze cursus.

V.V. Zundert timmert al jaren aan de weg om randvoorwaarden voor de jeugdspelers optimaal te krijgen. Denk hierbij aan de inspanningen op het gebied van scheidsrechters, wat geleid heeft tot het ARAG Fairplay certificaat, de reanimatiecursussen, begeleiding van de medische staf en extra bijeenkomsten voor jeugdtrainers en jeugdleiders.

In deze laatste bijeenkomst kwam de wens om meer kennis op te doen m.b.t. trainen en coachen van jeugdteams nadrukkelijk naar voor. Voorzitter van de Technische Commissie Jeugdzaken, Ludwig van de Wouw, heeft dit gelijk doortastend opgepakt. De cursus Jeugd Voetbal Trainer Coach werd aangevraagd en maar liefst 14 aanmeldingen stroomden binnen.

In vier bijeenkomsten kregen de cursisten praktische en theoretische kennis over het trainen en coachen van jeugdteam en de omgang met jonge voetballers. Vier avonden, op de eigen club en op instapniveau 1. Dat maakte de drempel voor veel belangstellenden lager. Door het scholen van de trainers, die veelal bij lagere jeugdteams aan de slag zijn, wordt het algehele niveau van het jeugdvoetbal bij V.V. Zundert omhoog geschroefd. En het wakkert meer ambities aan.

De cursus duurde wat langer dan normaal. Dit lag niet aan de cursisten maar aan de weersomstandigheden.  Toen de theorie onderdelen afgerond waren, was het tijd voor de praktijk. Gelukkig bleven de cursisten gemotiveerd, want toen de weersomstandigheden beter werd, kwam de tijd om het geleerde ook in de praktijk te brengen. In twee- of drietallen werden trainingen voorbereid en gegeven. Dit tot groot plezier van de enthousiaste trainers en zo mogelijk nog enthousiastere spelers.

Namens v.v. Zundert van harte gefeliciteerd aan alle geslaagde jeugdtrain(st)ers. En natuurlijk ook degene die dit weer georganiseerd hebben.