ALGEMENE LEDENVERGADERING

Algemene leden vergadering v.v. Zundert

Normaal staat de algemene ledenvergadering van v.v. Zundert in oktober op de agenda. Zo ook dit jaar. Door de maatregelen m.b.t. het Coronavirus kon deze geen (fysieke) doorgang vinden. De nieuwe datum, 7 december, komt ook te vroeg. Omdat we bij v.v. Zundert voor maximalisatie voor onze leden zijn gegaan tijdens deze Coronacrisis, hanteren we dit principe ook voor de algemene ledenvergadering. Vanuit de wetgeving rondom Corona hebben verenigingen 4 maanden langer de tijd om dit te organiseren. Voor 1 mei 2021 moet deze dus gehouden zijn. Het bestuur wil ook graag verantwoording afleggen voor de gemaakte keuzes en de plannen voor dit seizoen.

v.v. Zundert heeft gekozen om voor een fysieke algemene ledenvergadering te gaan, zolang dit een optie is. Mocht er voor 1 maart 2021 nog geen duidelijkheid zijn dat dit georganiseerd mag worden, dan zullen we noodgedwongen overschakelen naar een online versie.

Dus samengevat, de algemene ledenvergadering van 7 december gaat niet. Zodra de regelgeving het toelaat om met voldoende mensen af te spreken gaan we dit organiseren. De leden ontvangen hiervan op de gebruikelijke wijze een uitnodiging. Is er 1 maart nog geen zicht op een datum, dan wordt via dezelfde wijze een online meeting uitgeschreven.

Algemene Ledenvergadering 26 oktober

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Algemene Ledenvergadering 26 oktober

Maandag 26 oktober wordt, voor alle leden en ‘ouders van jeugdleden’ de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Wij werken deze keer met een aanmeldingsplicht vooraf, zodat we een locatie kunnen zoeken, die past bij het aantal aanwezigen en de richtlijnen m.b.t. het Coronavirus. Inschrijven kan door voor zondagmiddag 11 oktober via deze link of door onderstaande strook af te geven bij Dick Havermans, Berkenring 18.

Naast de gebruikelijke terugblik op het afgelopen jaar en een kijkje in de toekomst vinden er onder meer bestuursverkiezingen plaats. Dick Havermans (secretaris) en Corné Verschuuren (info commissie) zijn volgens rooster aftredend. Beiden stellen zich opnieuw kandidaat. Eslie Siemons (kantinecommissie) legt zoals aangekondigd haar bestuurstaken neer. Er is op dit moment geen officiële kandidaat om haar op te volgen.

Zowel het afgelopen jaar als het aankomende jaar worden beheerst door het Coronavirus en alle maatregelen en beperkingen waar ook wij als club mee te maken hebben. In de jaarvergadering staan we uitgebreid stil bij de genomen maatregelen, gevolgen en de koers die we voor 2020-2021 in gedachten hebben.

Zoals bekend is het afgelopen seizoen abrupt afgebroken. De voorgenomen zoektocht om met de leden de toekomstvisie 2020-2030 vast te stellen is na een inspirerende eerste avond ook in de ijskast beland. Kortom een terug- en vooruitblik in onzekere tijden.

Mochten de twee genoemde kandidaten herkozen worden door de algemene ledenvergadering, dan is het hoofdbestuur, m.u.v. de portefeuilles sponsoring en kantinezaken volledig ingevuld.

Ingevolge artikel 12 van de statuten is het de leden vrij (tegen)kandidaten aan te dragen. De namen van deze kandidaten dienen minstens een half uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk in het bezit te worden gesteld van de secretaris Dick Havermans. Bovendien moet deze kandidaatsstelling ondertekend zijn door tenminste drie andere leden. Alle leden hebben één stem. Jeugdleden/ouders hebben 1/5 stem. De verkiezing zal schriftelijk plaatsvinden. De vergadering start om 20:00 uur. Vanaf 19:30 uur is de gekozen locatie open en is er gelegenheid het verslag van de vorige ledenvergadering in te zien.

Met sportieve groet,

Hoofdbestuur v.v. Zundert

"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik wil me aanmelden voor de jaarvergadering van v.v. Zundert op maandag 26 oktober.

Naam:                                …………………………………………………………………………

Adres:                                 …………………………………………………………………………

Telefoonnummer:           …………………………………………………………………………

Mailadres:                         …………………………………………………………………………