De sponsorcommissie heeft de belangrijke taak middels het werven van sponsors inkomsten te generen voor de club. Met deze inkomsten worden tassen, shirts, trainers e.d. betaald.  De inkomsten komen ten goede van de club en worden aangewend om extra investeringen te kunnen doen.

Sponsor commissie

Kees de Waard

Kees de Waard

Voorzitter Sponsorcommissie 06-53212410
keesdewaard@ziggo.nl

Rudolf van Hassel

Rudolf van Hassel

06 10153191 / 076 5975915
r.vanhassel@home.nl

Niek Daamen

Niek Daamen

Coördinator Selectie namens Technische Commissie, Lid Sponsorcommissie, Lid Activiteitencommissie 06-30646661
selectie@vvzundert.nl

Ton Willems

Ton Willems


Charles van Elsacker

Charles van Elsacker

Lid Sponsorcommissie 06-51105704
c.elsacker@kpnplanet.nl