De sponsorcommissie heeft de belangrijke taak middels het werven van sponsors inkomsten te generen voor de club. Met deze inkomsten worden tassen, shirts, trainers e.d. betaald.  De inkomsten komen ten goede van de club en worden aangewend om extra investeringen te kunnen doen.

Sponsor commissie

Kees de Waard

Kees de Waard

Voorzitter Sponsorcommissie

Rudolf van Hassel

Rudolf van Hassel

06 10153191 / 076 5975915
r.vanhassel@home.nl

Niek Daamen

Niek Daamen

Coördinator Selectie namens Technische Commissie, Lid Sponsorcommissie, Lid Activiteitencommissie 06-30646661 / 06-30646661
selectie@vvzundert.nl ; niek_dn@hotmail.com

Ton Willems

Ton Willems