De sponsorcommissie heeft de belangrijke taak middels het werven van sponsors inkomsten te generen voor de club. Met deze inkomsten worden tassen, shirts, trainers e.d. betaald.  De inkomsten komen ten goede van de club en worden aangewend om extra investeringen te kunnen doen.

Sponsor commissie

Niek Daamen

Niek Daamen

Voorzitter Sponsorcommissie, Lid Activiteitencommissie jeugd 06-30646661

Kees de Waard

Kees de Waard

Lid Sponsorcommissie

Ton Willems

Ton Willems

Lid Sponsorcommissie

Charles van Elsacker

Charles van Elsacker

Lid Sponsorcommissie

Rob Gommers

Rob Gommers

Lid Sponsorcommissie, Lid activiteitencommissie senioren

Karim Vriends

Karim Vriends

Lid Sponsorcommissie