De accommodatiecommissie draagt zorg voor een optimale veld- en gebouwen accommodatie. De taken bestaan uit o.a. inspectie, controle, onderhoud kantine, kleedgebouwen, tribune en velden i.s.m. gemeente. Verzorgen ophangen/onderhouden reclameborden,sleutelbeheer en aanschaf materialen.

Accommodatie commissie

Martin van Erk

Martin van Erk

Lid hoofdbestuur, voorzitter Accommodatie commissie 06 12941259
martin@vvzundert.nl

André van Gurp

André van Gurp

Gebouwenbeheer

Hans Antens

Hans Antens

Openbare ruimte (parkeren, bestrating, verlichting, enz.)

Jos Wouters

Jos Wouters

de Sportvelden tevens consul

Hans Damen

Hans Damen

Materialen
hans@vvzundert.nl