Historie

Al in de twintiger jaren werd in Zundert georganiseerd tegen een balletje getrapt. In het eerste begin gingen de Zundertse voetballers de groene wei op om de kleuren van Z.V.V. te verdedigen, een naam die later veranderd werd in 'Sandraudiga'. In het stadion gelegen aan de Wernhoutseweg speelde de club in oranje shirts en zwarte broeken. De club ging, wellicht naar aanleiding van de vraag Katholieke Bond of Brabantse Bond uit elkaar. Enige jaren werd het stil aan het Zundertse voetbalfront, in feite tot maart 1932, toen de nieuwe Z.V.V. werd opgericht.

In de schoenmakerswerkplaats van Van der Sluys werd het plan gesmeed om te komen tot oprichting van een nieuwe voetbalclub. Simon v.d. Sluys en Cees Blankers plaatsten een advertentie in het plaatselijk blad, dat 12 maart 1932 in café Modern van C. Blankers een oprichtingsvergadering gehouden zou worden van de nieuwe Z.V.V. De oprichtingsvergadering werd door ongeveer 20 personen bezocht. Tijdens deze vergadering werd er een voorlopig bestuur gekozen. Een van de eerste daden van het bestuur was de aansluiting van de vereniging bij de R.K. voetbalbond in het bisdom Breda. Hierdoor ontstond de mogelijkheid het daaropvolgende seizoen aan de kompetitie deel te gaan nemen. Tot zolang werd, door middel van het spelen van vriendschappelijke wedstrijden, de voetbalsport beoefend.

Op zondag 17 april 1932 speelde de nieuwe club R.K. V.V. Zundert haar openingswedstrijd tegen Internos uit Etten. Om half twee die middag trokken de spelers, gekleed inzwarte broeken met rood-zwart gestreepte shirts en kousen, vooraf gegaan door de Harmonie Nut en Vermaak , naar het speelveld. De allereerste wedstrijd tegen Internos verliep vlot en ordelijk. Begrijpelijk was het, dat Z.V.V. het zeer moeilijk had tegen het ervaren lnternos. Er werd dan ook verloren met 1-5.

Het aantal leden nam in de beginperiode flink toe, zodat al snel een tweede elftal de grasmat opgestuurd kon worden. Het ledental steeg in de volgende jaren tot het 10-jarig bestaan van 29 naar 62. Van die 62 leden waren er 54 aktief als voetballer. De leden betaalden per week 10 cent aan contributie, hetgeen samen met het entreegeld (15 cent per wedstrijd) de voornaamste bron van inkomsten van de vereniging was. De eerste 10 jaren gingen voor de R.K. V.V. Zundert. niet zonder problemen voorbij. Gezocht moest worden naar een nieuw veld en het terrein aan de rijksweg naar Breda werd ingeruild voor een sportveld bij de openbare school.

In de mobilisatiejaren moesten vele spelers het rood-zwarte shirt verwisselen voor het veldgrijs van het Nederlandse leger, waardoor Zundert op een gegeven moment slechts over 18 spelers voor 2 elftallen kon beschikken. Toch wist men de kompetitie met twee elftallen te beeindigen, hetgeen zonder meer een knappe prestatie was. Het seizoen 1940-1941 overtrof, wat betreft de problemen, alle voorgaande jaren, daar de vereniging toen van het spelen van thuiswedstrijden en de daaraan verbonden recettes geheel verstoken was. Ondanks de zware tochten per fiets bleven de spelers hun trouw aan de vereniging tonen en ook het bestuur gaf de moed niet op.

Nadat de ellende van oorlog en bezetting voorbij was ontwikkelde de voetbalsport zich in een snel tempo. Het aantal spelers in clubverband nam sterk toe en ook de accommodaties werden steeds beter. Vooral aan de jeugd word meer aandacht besteed in het vaderlandse voetbalwereldje. Deze ontwikkelingen vonden ook bij onze vereniging plaats. De toename van het aantal spelers van V.V.Z. bleek uit de uitbreiding van het aantal elftallen. Tot 1956 bleef het totale aantal leden rond de 100 schommelen en had V.V.Z. 4 senioren-elftallen en waarschijnlijk 3 juniorenteams. In het seizoen 1956-1957 steeg het aantal leden ineens naar 200, het geen verband hield met het feit, dat men slechts kon deelnemen aan de toto als men lid was van de voetbalclub, die aangesloten was bij de K.N.V.B. In 1961 was het maximale aantal leden 227. Bij het 50-jarige bestaan van de voetbalvereniging had Zundert in totaal 248 leden.

Door de grote toename van het aantal spelende leden was een betere accommodatie uiteraard hard nodig. Al vanaf 1947 werd er uit onze club aangedrongen op de aanleg van een nieuw sportpark. Er werd zelfs een stichting sportpark in het leven geroepen. Ondanks de grote inzet en ondanks de medewerking van de burgemeester, duurde het toch nog tot 1950 alvorens de Zundertse voetballers Sportpark de Wildert konden betreden. Vanaf die tijd kreeg Zundert de beschikking over twee voetbalvelden van internationale afmetingen, die omringd werden door een stenen wielerpiste. In het begin had het sportpark nogal eens te kampen met wateroverlast (piste en velden stonden soms kompleet onder water) maar ook dit verbeterde door de loop van de Aa af Weerijs, die achter het sportpark stroomt, enigszins te veranderen.

Een volgende belangrijke stap was de bouw in 1969 van de eigen was-, kleed-, en bestuurskameraccommodatie die in 1970 door mevrouw Bouwmans, echtgenote van Arthur Bouwmans, de eerste voorzitter van R.K. V.V. Zundert geopend werd. In 1973 keeg de vereniging toestemming van de gemeente om het in 1959 geopende theehuis te exploiteren. In 1981 werden nog eens 4 kleedlokalen, een scheidsrechtersruimte en berging gebouwd. Ook werd een derde veld aangelegd. In 1994 bouwde de club zelf een overdekte zittribune langs het hoofdveld. In december 2001 werd het geheel nieuwe clubhuis geopend. Samen met de renovatie van de 8 kleedlokalen een extra scheidsrechtersruimte, EHBO-ruimte en materiaalbergingen voldoet de accommodatie van onze vereniging weer voor jaren aan de modernste eisen.

In haar 84-jarig bestaan heeft Zundert sportief van zich doen spreken:

1932-1933 Zundert 2 winnaar Milodo-beker
1933-1934 Zundert 2 winnaar Milodo-beker
1934-1935 Zundert 2 kampioenschap 3e klasse bisdom Breda en promotie naar de 2e klasse
1937- 1938 Zundert 1 kampioen 1e klasse R.K.V.B. Bisdom Breda en promotie naar de kompetitie van het I.V.C.B. Zundert 2 kampioen 2e klasse van het bisdom.
1938-1939 Zundert 2 kampioen 2e klasse van het bisdom.
1945-1946 Zundert 1 kampioen 4e klasse F
1949-1950 Zundert 2 kampioen 2e klasse C
1963-1964 Zundert 2 kampioen
1966-1967 Zundert 1 kampioen 4e klasse F en promotie naar 3e klasse
1967-1968 Zundert 2 kampioen 2e klasse
1971-1972 Zundert 2 kampioen
1982-1983 Zundert 1 kampioen 4e klasse F
1985-1986 Zundert 2 kampioen
1988-1989 Zundert 2 kampioen
1991-1992 Zundert 1 kampioen 4e klasse G
1996-1997 Zundert 2 kampioen 3e reserve klasse 302
2001-2002 Zundert 1 kampioen 5e klasse E
2003-2004 Zundert 2 kampioen 3e reserve klasse 302
2011-2012 Zundert 1 kampioen 4e klasse D en promotie naar 3e klasse
2013-2014 Zundert 1 promotie naar de 3e klasse
2015-2016 Zundert 1 promotie naar de 2e klasse