Als lid, sponsor, ouder van jeugdlid, vrijwilliger of supporter onderschrijf ik de afspraken die binnen V.V. Zundert gelden, te weten:

1.       Iedereen is welkom bij V.V. Zundert.

2.       We tonen respect voor scheidsrechters, tegenstanders, elkaar en elkaars persoonlijke bezittingen. We geven altijd een hand aan scheidsrechter en tegenstander na de wedstrijd ondanks het resultaat en verloop van de wedstrijd.

3.       We tonen respect voor de trainers, leiders en andere vrijwillige kaderleden van onze vereniging.

4.       Tassen, wedstrijdtenues, trainingspakken, ballen etc. die in bruikleen zijn van de vereniging worden met zorg volgens de voorschriften gebruikt. Bij einde actief lidmaatschap of vrijwilligerstaak worden de in bruikleen gestelde materialen in goede staat teruggegeven aan de juiste functionaris.

5.       Op het sportpark gebruiken we de fietsenstalling of het parkeerterrein. Verder gebruiken we de looppaden om ons te verplaatsen. De tassen plaatsen we in de daarvoor bestemde tassenrek.

6.       Rond het veld gebruiken we alleen plastic bekers of kartonnen bekers, glaswerk is uitsluitend voor de kantine en het terras.

7.       Deelname aan wedstrijden en training kan uitsluitend na het op tijd voldaan te hebben van de contributiegelden.

8.       Kostenloos afmelden voor het volgende seizoen dient schriftelijk te gebeuren voor 16 juni voorafgaande aan het seizoen. Bij afmelding tussen 16 juni en 1 augustus zal €20,00 euro administratiekosten in rekening gebracht worden. Later afmelding betekent wel volledige betaling contributie.

9.       Afval gooien we in de daarvoor bestemde afvalbakken.

10.   Na de wedstrijd en training douchen we uit hygiënisch oogpunt, vanaf JO11 / MO11 is dit verplicht, met het gebruik van badslippers.

11.   Voetbalschoenen mogen buiten met de borstels schoongemaakt worden.

12.   Wij coachen elkaar zoveel mogelijk positief, maar accepteren ook opmerkingen over verbeterkansen.

13.   We volgen de verenigingsafspraken en attenderen ook anderen hierop indien zaken afwijken.

14.   Het kleedlokaal laten we netjes achter, zowel bij uit- als bij thuiswedstrijden.

15.   Afspraken over op tijd komen en/of afmelden worden voor het seizoen per team gemaakt, evenals de consequenties bij niet nakomen hiervan.

16.   We zetten samen sportieve prestaties neer met een goede sfeer, waar deze afsprakenlijst niet in voorziet, gebruiken we ons gezond verstand.