De activiteitencommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van vele nevenactiviteiten voor zowel de jeugd als de senioren. Activiteiten zijn o.a. de jeugd-twee-daagse, boomke whist, Peter van Erk penaltybokaal, sinterklaasavond, avond(t)urentocht.

Activiteiten commissie

Niek Daamen

Niek Daamen

Voorzitter Sponsorcommissie, Lid Activiteitencommissie jeugd 06-30646661

Marty van de Wouw

Marty van de Wouw

Lid Activiteitencommissie jeugd

Rinus Deckers

Rinus Deckers

Trainer Lid Activiteitencommissie jeugd 06 25485098

Raf Goethals

Raf Goethals

Lid Activiteitencommissie jeugd

Geertje de Bakker

Geertje de Bakker

Lid Activiteitencommissie jeugd

Petra Jongenelen

Petra Jongenelen

Lid Activiteitencommissie jeugd

Bianca Deckers

Bianca Deckers

Lid Activiteitencommissie jeugd

Yvonne Roelands

Yvonne Roelands

Lid Activiteitencommissie jeugd

Thomas Kerstens

Thomas Kerstens

Lid Activiteitencommissie senioren

Alex Roelands

Alex Roelands

Lid Activiteitencommissie senioren

Joey Schijfs

Joey Schijfs

Lid Activiteitencommissie senioren

Jelle Snepvangers

Jelle Snepvangers

Lid Activiteitencommissie senioren

Rob Gommers

Rob Gommers

Lid Sponsorcommissie, Lid activiteitencommissie senioren

Geke Hombergen

Geke Hombergen

Lid info-commissie, Lid activiteiten-commissie senioren

Joy de Bakker

geen foto

Lid Activiteitencommissie senioren

Ayana van der Kruyssen

geen foto

Lid Activiteitencommissie senioren

Harold Kerstens

geen foto

Lid Activiteitencommissie senioren