VertrouwensContactPersoon

De voetbalvereniging Zundert wil al haar leden graag een veilige omgeving bieden waarin gesport kan worden. Daarvoor is een protocol Veilige Sportomgeving door het bestuur vastgesteld, een belangrijk onderdeel hiervan zijn de VertrouwensContactPersonen.

Wat is een VertrouwensContactPersoon (VCP)?

De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. tot seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag (agressie, pesten, discriminatie, e.d.) of over een concreet incident een gesprek wil met de vereniging. De VCP is aanspreekbaar voor spelers, ouders van spelers, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur. Deze gesprekken zijn in principe vertrouwelijk. Echter zal iedere melding door de VCP geanonimiseerd bij het bestuur gemeld worden.

Er zijn twee gevallen waarin de VCP verplicht is de vertrouwelijkheid op te heffen

1.     het algemeen belang van een veilige sportomgeving

2.     vanwege de Nederlandse wetgeving die in bepaalde gevallen de VCP en het bestuur verplicht de vertrouwelijkheid te doorbreken

Overleg tussen de VCP en het bestuur van de vereniging speelt een belangrijke rol bij het oplossing van het conflict van taken. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van haar leden, de VCP zal in alle gevallen dat hij/zij op welke wijze dan ook kennis neemt van een incident m.b.t. grensoverschrijdend gedrag dit geanonimiseerd met het bestuur moeten bespreken. Hierbij wordt de vertrouwelijkheid niet geschonden terwijl het bestuur kan beoordelen of en hoe zij moet handelen. Alléén wanneer het bestuur niet zonder nadere informatie kan handelen, zal zij de VCP om die informatie vragen, waardoor de vertrouwelijkheid (deels) wordt opgeheven.

De vertrouwenscontactpersonen zullen niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar u de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersonen zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kunnen u informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of u doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van NOC*NSF of de KNVB, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, eetstoornissen en seksuele intimidatie

Wanneer kun je terecht bij de VertrouwensContactPersoon?Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen vv Zundert klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon. Je kunt contact opnemen via vcp@vvzundert.nl 

De vragen die je hebt kunnen gaan over:

·         Pesten en gepest worden.

·         Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort.

·         Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig.

·         Een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft.

·         Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team.

·         Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is.

·         Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.