Afscheid van Fred Verheijen

vrijdag 21 oktober 2022, 12:00

Afscheid van een ras-bestuurder en ras v.v. Zundert man!

In de afgelopen algemene ledenvergadering nam Fred Verheijen voor de tweede maal afscheid van het hoofdbestuur. Na eerder negen jaar, waarvan acht als voorzitter actief te zijn geweest. Het debuutjaar in het bestuur was hij secretaris.

Fred volgde z’n clubhart toen er opnieuw een beroep op hem gedaan werd. In 2016 zou hij tijdelijk en ad interim de taken als voorzitter waarnemen. 1 jaar bestuur werden er 6 waarvan ook weer 4 als voorzitter.

Fred ontving eerder al de hoogste clubonderscheiding, namelijk die van erelid. Taken als redactielid clubblad de Spil, bijna 15 jaar lid van de Technische Commissie Senioren, 5 jaar leider van Zundert 1 onder drie verschillende trainers, leider Zundert Zaterdag, leider Zundert 5, speler en clubscheidsrechter maakten dat hij bij z’n aftreden in 1994 terecht de titel erelid ontving.

Maar dat neemt niet weg dat hij ook enorm bedankt wordt voor de afgelopen jaren en de vele taken die hij wederom heeft vervuld. Met ere een erelid dus!

De laatste jaren hield Fred zich bezig met kleding en materialen. Een werkgroep waar hij veel tijd en energie in stak als voorzitter. Daarnaast heeft hij een echte Accommodatiecommissie samengesteld, waarvan hij als voorzitter ook deelnam in het hoofdbestuur. Met de komst van deze nieuwe commissie is er meer structuur en taakverdeling in de werkzaamheden op de accommodatie gekomen. Ook de klusdag komt voort uit deze commissie. Fred was ook actief in deze periode in de maandag-vrijdagploeg. Tenslotte nam hij ook regelmatig de rol van wedstrijdcoördinator op zich, vooral tijdens doordeweekse wedstrijden en voor de andere wedstrijddagen regelde hij mede de bezetting.

De accommodatie onderging een mooie make-over zoals we iedere keer zien bij bijvoorbeeld de nieuwe entree. Fred z’n kracht ligt bij het creëren van randvoorwaarden en het opstellen van structuren. Met de basis die hij de afgelopen jaren gelegd heeft, kunnen we weer jaren verder.

Wij willen Fred bedanken voor z’n inzet de afgelopen zes jaar als (tijdelijke) voorzitter en gewaardeerd lid van het hoofdbestuur. Een tweede periode hoofdbestuur is niet vanzelfsprekend. Al bewijst z’n opvolger en tevens erelid Martin van Erk dat het zeker voor herhaling vatbaar is.

Fred bedankt en we hopen je nog vaak te zien op ons, mede door jouw inzet, schitterende sportpark. En nog in lengte van dagen gebruiken te mogen maken van je expertise. Maar geniet vooral van het spelen van Walking Voetbal op woensdag, want zoals jij zo vaak aangaf: “het gaat primair om voetbal, we zijn een voetbalvereniging”