Algemene ledenvergadering

donderdag 6 oktober 2022, 14:00

Algemene Ledenvergadering donderdag 20 oktober

Donderdag 20 oktober wordt, voor alle leden en ‘ouders van jeugdleden’ in de kantine de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Wij hebben na goed luisteren deze belangrijke vergadering verschoven naar donderdagavond, trainingsavond voor velen en clubavond voor ons allemaal. We rekenen dan ook op een grote opkomst.

Naast de gebruikelijke terugblik op de periode tussen de jaarvergaderingen is er een inkijkje in de toekomst.  Met onderwerpen als een voorstel tot een statutaire wijziging, financiële verantwoording, verduurzaming, staan we ook stil bij een vervolg op de gezamenlijke bepaling van de toekomstvisie. In deze tijd met stijgende kosten, meer individualisatie, een trend naar zaterdagvoetbal en minder animo voor vrijwilligerstaken een cruciaal thema.

Ook zijn de gebruikelijke verkiezingen aan de orde. Er staan drie verkiezingen op de agenda deze avond. Voorzitter Sacha Gommers heeft z’n eerste termijn erop zitten en stelt zich kandidaat voor een nieuwe periode van 3 jaar. Ludwig van de Wouw (portefeuille Jeugdzaken) en Fred Verheijen  (portefeuille accommodatie zaken) treden af. Fred Verheijen omdat zijn lopende termijn van drie jaar erop zit. Ludwig heeft besloten het stokje een jaar eerder over te dragen. Wel heeft hij voor een geschikte kandidate gezorgd als zijn opvolgster.

Bianca van de Wouw en Martin van Erk stellen zich verkiesbaar voor de vrijgekomen portefeuilles. Waarmee wij denken gezien de ruime bestuurlijke ervaring, het uitgebreide netwerk en de grote betrokkenheid bij de vereniging, twee topkandidaten te hebben.

Mochten deze 3 kandidaten gekozen worden door de algemene ledenvergadering, dan zijn er nog steeds 2 vacatures in het hoofdbestuur. De portefeuilles Sponsoring, Kantine & Activiteiten zijn nog vacant.

Ingevolge artikel 12 van de statuten is het de leden vrij (tegen)kandidaten aan te dragen. De namen van deze kandidaten dienen minstens een half uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk in het bezit te worden gesteld van de secretaris Dick Havermans. Bovendien moet deze kandidaatsstelling ondertekend zijn door tenminste drie andere leden. Alle leden hebben één stem. Jeugdleden/ouders hebben 1/5 stem. De verkiezing zal schriftelijk plaatsvinden. De vergadering start om 21:00 uur. Vanaf 20:30 uur is de kantine open en gelegenheid het verslag van de vorige ledenvergadering in te zien.

Met sportieve groet,

Bestuur v.v. Zundert