Algemene ledenvergadering

zaterdag 22 oktober 2022, 9:00

Algemene Ledenvergadering donderdag 20 oktober

Donderdag 20 oktober werd voor alle leden en ‘ouders van jeugdleden’ in de kantine de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. De opkomst was mede door de verschuiven naar een trainingsavond goed.

Om te beginnen de gebruikelijke stilte voor de leden dia ons ontvallen zijn, zoals Frans Dils en ROb Haest. Vervolgens een terugblik op de periode tussen de jaarvergaderingen, daarna was er een kijkje in de toekomst. Naast onderwerpen als een voorstel tot een statutaire wijziging, financiële verantwoording, verduurzaming, stonden we ook stil bij een vervolg op de gezamenlijke bepaling van de toekomstvisie. In deze tijd met stijgende kosten, meer individualisatie, een trend naar zaterdagvoetbal en minder animo voor vrijwilligerstaken een cruciaal thema.

Het bestuur deed dan ook een dringend appél op de aanwezige en niet-aanwezige leden om enige vrijwilligerstaken op te pakken. Hetzij alleen, hetzij in een poule met anderen of in een duo. Alles is mogelijk en alle hulp is welkom en nodig. De uitnodiging om aan de bestuursleden meer informatie te vragen staat open. De financiële situatie is rooskleurig mede dankzij de inzet van vrijwilligers. En natuurlijk onze trouwe sponsoren.

Ook waren de gebruikelijke verkiezingen aan de orde. Voorzitter Sacha Gommers werd voor drie jaar herkozen. Ook Martin van Erk en Bianca van de Wouw werden unaniem gekozen, waardoor het aantal bestuursleden op zeven blijft. Er zijn nog steeds 2 vacatures.

Tegenover de twee nieuwe bestuursleden stond ook het vertrek van twee coryfeeën. Fred Verheijen werd uitvoerig bedankt voor z’n tweede periode in het bestuur. Ludwig van de Wouw werd naast bedankt voor z’n diensten ook benoemd tot erelid van v.v. Zundert. Een titel die Fred al droeg. Hierover meer in de afzonderlijke nieuwsberichten van vrijdag 21 oktober.

De avondje werd afgesloten met een rondje van de club.