Algemene ledenvergadering

woensdag 26 oktober 2022, 15:30

Beste leden en ouders van jeugdleden, 

Maandag 14 november wordt, voor alle leden en ‘ouders van jeugdleden’ in de kantine de tweede termijn van de ledenvergadering 2022 gehouden. Reden hiervoor is de besproken wijziging in de statuten ingegeven door de WBTR (Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen). In de vergadering van 20 oktober waren er geen bezwaren tegen de minimale wijzigingen. Echter doordat de huidige statuten voorschrijven dat er 2/3 van de leden aanwezig moet zijn voor een aanpassing was het niet mogelijk deze op 20 oktober al goed te keuren. 

We zijn verplicht om binnen 4 weken een nieuwe vergadering voor stemming over de voorgenomen wijziging in te plannen. Dan is het aantal aanwezige leden niet meer van belang. Daarom schrijven we op 14 november de tweede algemene ledenvergadering uit, met slechts 1 agendapunt. Het stemmen over de wijziging in de statuten. De verkiezing zal schriftelijk plaatsvinden. De vergadering start om 20:00 uur. Vanaf 19:30 uur is de kantine open en gelegenheid het gewijzigde statuten (nogmaals) in te zien. 

 Met sportieve groet,

Bestuur v.v. Zundert