Algemene ledenvergadering

zaterdag 21 oktober 2023, 9:00

Algemene Ledenvergadering donderdag 18 oktober

Donderdag 18 oktober werd voor alle leden en ‘ouders van jeugdleden’ in de kantine de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. De opkomst was net als vorig jaar door de verschuiven naar een trainingsavond goed.

Om te beginnen de gebruikelijke stilte voor de leden die ons ontvallen zijn, zoals Monica Damen - Meyerdierks. Vervolgens een terugblik op de periode tussen de jaarvergaderingen, daarna was er een kijkje in de toekomst. Naast onderwerpen als de financiële verantwoording, vrijwilligersbeleid, verduurzaming, stonden we ook stil bij een vervolg op de gezamenlijke bepaling van de toekomstvisie. Na een aantal brainstormsessies met leden uit alle geledingen is een visie voor de komende jaren opgesteld en gepresenteerd. De ledenvergadering gaf akkoord voor deze visie, waardoor het bestuur en de commissies aan de slag kunnen met de uitwerking van deze uitgangspunten.

Het bestuur deed ook weer een dringend appél op de aanwezige en niet-aanwezige leden om enige vrijwilligerstaken op te pakken. Hetzij alleen, hetzij in een poule met anderen of in een duo. Alles is mogelijk en alle hulp is welkom en nodig. De uitnodiging om aan de bestuursleden meer informatie te vragen staat open. De huidige financiële situatie is rooskleurig mede dankzij de inzet van vrijwilligers. En natuurlijk onze trouwe sponsoren. Gezien de gestegen energiekosten en de verhogingen van de huur door de gemeente is er wel zorg voor de komende jaren.

Ook waren de gebruikelijke verkiezingen aan de orde. Secretaris Dick Havermans werd unaniem voor drie jaar herkozen. Voor de aftredende Corné Verschuuren is helaas geen opvolger, waardoor het bestuur nu officieel uit zes leden bestaat. Er zijn dus drie vacatures. Corné gaf aan tot minimaal de winterstop zijn taken door te zetten. Voorzitter Sacha had lovende woorden voor Corné. In navolging van z'n aparte manier van voetballen, is ook zijn schrijfstijl soms onnavolgbaar. Iedere keer weer een  bijzondere invalshoek vol met ironie en humor. Corné heeft genoeg aan wat steekwoorden of simpel een foto. Wedstrijdverslagen van wedstrijden waar hij niet langs de kant is gesignaleerd zijn dan ook geen uitzondering. Naast het schrijven heeft Corné zich als een betrokken, gedreven en kritisch betrokken bestuurslid opgesteld, ook op dossiers waar vanuit de infocommissie niet direct de focus ligt. Corné ontving naast deze mooie woorden ook een applaus, een bos bloemen, een bierpakket en natuurlijk heel toepasselijk de pen met inscriptie.

Ook werd afscheid genomen van Ton van Pelt. Ton werd op de ledenvergadering benoemd tot lid van verdienste. Hierover hebben we u bericht in het nieuwsbericht van vrijdag 20 oktober.

De avondje werd afgesloten met een rondje van de club.