Algemene ledenvergadering

maandag 7 oktober 2019, 22:00

Algemene Ledenvergadering 28 oktober

Maandag 28 oktober wordt, voor alle leden en ‘ouders van jeugdleden’ in de kantine de jaarlijkse ledenvergadering gehouden.

Naast de gebruikelijke terugblik op het afgelopen jaar is er een inkijkje in de toekomst. Als vereniging staan we er goed voor, maar is het ook zaak naar de toekomst te kijken. Het uitwerken van een visie 2020-2030 is hierin essentieel. Tijdens de vergadering wordt het proces toegelicht over hoe we die visie gaan opstellen met hopelijk de inbreng van een groot aantal leden. Een reden te meer om dit jaar de leden vergadering te bezoeken.

Er zijn belangrijke mutaties aan de orde. Er staan vijf verkiezingen op de agenda deze avond. Sacha Gommers heeft zich kandidaat gesteld voor de positie van voorzitter, die momenteel ad-interim door Fred Verheijen wordt vervuld.

Daarnaast treden Jacqueline Backx en Charles van Elsacker na een lange periode in het hoofdbestuur af op deze avond. Evenals penningmeester John Mathijssen, voor wie met Frank van Loon ook een geschikte kandidaat voor deze belangrijke post is gevonden. Wij willen alvast dank uitspreken richting Jacqueline, Charles en John voor de geleverd inzet en bijdrage aan onze vereniging en zullen hier op deze avond gepast bij stil staan.

Waar mensen afscheid nemen, verschijnen ook nieuwe mensen op het toneel. Eslie Siemons, Ludwig van de Wouw zijn op deze avond verkiesbaar. Zij zijn momenteel voorzitter van respectievelijk de kantine- en activiteitencommissie en de jeugdcommissie. Verder heeft ook Fred Verheijen zich kandidaat gesteld voor een plaats in het bestuur als algemeen lid met een nader in te vullen portefeuille.

De statutaire termijn voor een bestuursfunctie is drie jaar, volgens een schema dat bezetting en continuïteit borgt. Tijdens de vergadering zal hierover toelichting worden gegeven tijdens de stemrondes.

Mochten deze 5 kandidaten gekozen worden door de algemene ledenvergadering, dan is het hoofdbestuur, m.u.v. de portefeuilles sponsoring en accommodatie volledig ingevuld.

Ingevolge artikel 12 van de statuten is het de leden vrij (tegen)kandidaten aan te dragen. De namen van deze kandidaten dienen minstens een half uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk in het bezit te worden gesteld van de secretaris Dick Havermans. Bovendien moet deze kandidaatsstelling ondertekend zijn door tenminste drie andere leden. Alle leden hebben één stem. Jeugdleden/ouders hebben 1/5 stem. De verkiezing zal schriftelijk plaatsvinden. De vergadering start om 20:00 uur. Vanaf 19:30 uur is de kantine open en gelegenheid het verslag van de vorige ledenvergadering in te zien.

Met sportieve groet,

Hoofdbestuur v.v. Zundert