Algemene ledenvergadering

woensdag 31 maart 2021, 18:00

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Algemene Ledenvergadering 19 april

Maandag 19 april wordt, voor alle leden en ‘ouders van jeugdleden’ de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Deze vergadering staat ook bekend als de jaarvergadering. Intussen kunnen we heel toepasselijk voor deze tijd spreken van een anderhalf jaarvergadering. Om binnen de aangepaste wettelijke termijn te blijven houden we deze keer de algemene ledenvergadering online, via Teams. Inschrijven kan voor zondagmiddag 11 april via deze link of door onderstaande strook af te geven bij Dick Havermans, Berkenring 18. Bent u niet thuis in de digitale wereld, vraag iemand in uw directe omgeving om dit samen met u te regelen.

Naast de gebruikelijke terugblik op het afgelopen jaar en een kijkje in de toekomst vinden er onder meer bestuursverkiezingen plaats. Dick Havermans (secretaris) en Corné Verschuuren (info commissie) zijn volgens rooster aftredend. Beiden stellen zich opnieuw kandidaat. Eslie Siemons (kantinecommissie) legt zoals aangekondigd haar bestuurstaken neer. Er is op dit moment geen kandidaat om haar op te volgen.

Zowel het afgelopen jaar als het lopende jaar worden beheerst door het Coronavirus en alle maatregelen en beperkingen waar ook wij als club mee te maken hebben. In de algemene ledenvergadering staan we uitgebreid stil bij de genomen maatregelen, gevolgen en de koers die we voor 2020-2021 in gedachten hebben.

Zoals bekend is het afgelopen seizoen abrupt afgebroken. De voorgenomen zoektocht om met de leden de toekomstvisie 2020-2030 vast te stellen is na een inspirerende eerste avond ook in de ijskast beland. Kortom een terug- en vooruitblik in onzekere tijden.

Mochten de twee genoemde kandidaten herkozen worden door de algemene ledenvergadering, dan is het hoofdbestuur, m.u.v. de portefeuilles sponsoring en kantinezaken volledig ingevuld.

Ingevolge artikel 12 van de statuten is het de leden vrij (tegen)kandidaten aan te dragen. De namen van deze kandidaten dienen minstens een half uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk in het bezit te worden gesteld van de secretaris Dick Havermans. Bovendien moet deze kandidaatsstelling ondertekend zijn door tenminste drie andere leden. Alle leden hebben één stem. Jeugdleden/ouders hebben 1/5 stem. De verkiezing zal schriftelijk plaatsvinden. De vergadering start om 19:30 uur. Inloggen is mogelijk vanaf 19.15 uur. De notulen van de vorige ledenvergadering ontvangt u bij de uitnodiging en de definitieve agenda met de link naar de Teamsvergadering.

Met sportieve groet,

Hoofdbestuur v.v. Zundert

"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik wil me aanmelden voor de jaarvergadering van v.v. Zundert op maandag 19 april.

Naam:                                …………………………………………………………………………

Adres:                                 …………………………………………………………………………

Telefoonnummer:           …………………………………………………………………………

Mailadres:                         …………………………………………………………………………

*Op het opgegeven mailadres zult u de uitnodiging met de link voor de algemene ledenvergadering ontvangen.

Uitnodiging en opgavestrook