Algemene ledenvergadering

donderdag 22 april 2021, 18:00

Algemene Ledenvergadering 19 april

Afgelopen maandag vond de algemene ledenvergadering van v.v. Zundert plaats. Een vergadering met veel primeurs, ondanks dat er weinig gevoetbald werd het afgelopen jaar. Het was de eerste anderhalf jaarvergadering, het was de eerste online versie en het was ook de eerste onder leiding van voorzitter Sacha Gommers.

Normaal gesproken staan we als v.v. Zundert aanvallend en initiatiefrijk voetbal voor. En proberen we ook zo ons beleid in te richten, gedurfd, met leuke nieuwe initiatieven. In de presentatie werd duidelijk dat gedurende de coronamaatregelen v.v. Zundert steeds voor maximalisatie voor de leden is gegaan, met altijd de veiligheid en gezondheid voorop. Het enthousiast gestarte traject op weg naar een toekomstvisie van en door de leden moest helaas worden afgebroken na een mooie eerste sessie.

De rest van het beleid stond voornamelijk in het teken van verdedigen. De kosten onder controle houden, de relaties met spelende leden, vrijwilligers, sponsoren en ouders van jeugdleden onderhouden, onderzoeken van welke regelingen er gebruikt gemaakt kon worden en het onderhouden van het sportpark. Kortom, er is veel gebeurd, maar vooral achter de schermen.

De financiële resultaten werden zoals altijd gepresenteerd en toegelicht. Door een verantwoord beleid lijkt het resultaat over de twee Coronajaren samen redelijk goed uit te vallen. Maar er zijn wel zorgen voor het komende seizoen. Toch werd ook aangekondigd dat spelende senioren een deel van het contributiegeld over het lopende seizoen konden terugvorderen.

Zoals gebruikelijk werden er ook verkiezingen gehouden. De herkiesbare bestuursleden Dick Havermans (secretaris) en Corné Verschuuren (namens info Commissie) werden herkozen voor een nieuwe termijn van drie jaar. Voor de twee overige vacatures waren geen kandidaten.

Eslie Siemons nam afscheid van haar bestuursfunctie, waarop zij nog even in het zonnetje gezet werd en bedankt werd voor haar inspanningen de afgelopen jaren. Gelukkig blijft Eslie een groot deel van haar taken voortzetten, buiten het bestuurlijke gedeelte.

Tenslotte werd er afgesloten met het spelen van het clublied en een digitale toast. Hopelijk kan de volgende editie weer plaatsvinden in de zo geliefde en gemiste kantine.