Algemene ledenvergadering

dinsdag 19 oktober 2021, 8:00

Algemene ledenvergadering v.v. Zundert.

Bestuur hoopt op actievere deelname aan vrijwilligerstaken door meer leden.

Na een korte periode tussen de vorige ledenvergadering en deze periode was de opkomst bescheiden te noemen. Een half jaar met een zomerstop van 2 maanden leverde toch nog wel wat vermeldingswaardige activiteiten op. Het bleek weer dat v.v. Zundert ook tijdens de Corona beperkingen steeds voor het maximale voor de leden is gegaan. Het beste nieuws kwam van Frank, de penningmeester, die uitlegde hoe met goed financieel beleid zelfs het Corona jaar met een klein plusje kon worden afgesloten.

Samen met voorzitter Sacha werd duidelijk gemaakt welke stappen Zundert wil zetten op het gebied van verduurzaming en op het gebied van de financiën. Ook zal worden getracht de leden te activeren op mee te denken in de toekomst visie. Dit was voor de Corona beperkingen enthousiast opgestart en verdient zeker een vervolg.

Eduard van Elsacker en Frank van Loon werden met een overtuigende meerderheid van stemmen herkozen in het bestuur. Zo blijven er 7 bestuursleden. En dus ook nog 2 vacatures, hetgeen me gelijk brengt op een van de belangrijkste punten van deze algemene ledenvergadering. De zorg over het groot aantal taken die bij te weinig vrijwilligers liggen. De aanwezige leden op de vergadering waren juiste degene die zich niet aangesproken moesten voelen, maar de oproep aan een groot deel van de overige leden en ouders van jeugdleden was duidelijk.

Mocht je in de gelegenheid zijn, neem een vrijwilligerstaak voor je rekening. Als doe je het maar een paar keer per seizoen. Fluit een wedstrijd op zaterdag of zondag, ga in het entreehokje zitten, help met het verzorgen van de communicatie (op sociale media), vervul de rol als coördinator voor een dag of dagdeel en kom helpen bij accommodatietaken op bijvoorbeeld maandag of vrijdagochtend.

Hopelijk raken we met dit bericht weer een aantal leden en melden zij zich om iets terug te doen voor de vereniging, want het is hard nodig. Voor de openstaande taken: https://www.vvzundert.nl/vacatures

Na een paar goede vragen uit de kantine, werd de vergadering gesloten en nog even nabesproken onder het genot van een drankje.