Erkenning voor tomeloze inzet

woensdag 8 juni 2022, 11:30

Erkenning voor tomeloze inzet

Als v.v. Zundert zijn we terughoudend met het toekennen van titels als erelid en lid van verdienste. Tot vorige week hadden zover we na konden gaan 13 ereleden en 9 leden van verdienste.

Na afgelopen jubileumweek is dit weer in balans, 4 leden kregen de titel “lid van verdienste”. Vier leden die liever niet in de aandacht staan, maar dit zeker wel verdienen.

Olga van Hassel, Kees Damen, Pieter van Elsacker en Jos Wouters werden tot hun eigen verrassing het podium opgeroepen tijdens de feestavond om in bijzijn van heel veel leden, vrijwilligers en supporters de waardering in ontvangst te nemen.

Met de zekerheid niet volledig te zijn, willen we toch even een aantal bijzondere zaken benoemen die er mede voor gezorgd hebben dat deze vier clubcoryfeeën de titel “lid van verdienste” ontvingen. De emoties van geluk en trots liepen hoog op in de tent.

Olga van Hassel

-Jeugdleidster

-Leidster E&F kamp

-Secretaris technische commissie jeugd

-Secretaris jeugdbestuur

-Secretaris jeugdcommissie

-Wedstrijd secretaris jeugd

-Voortrekker van de Rood Zwarte Harten

-Wedstrijdloterij Zundert 1

-Begeleiding speler van de week Zundert 1

-Bestuurslid HB, penningmeester dus ook DB

-ondersteuning diverse penningmeesters

Pieter van Elsacker

- Coach Z2 met een kampioenschap en promotie.

- Interim coach Z1

- Jarenlang scheidsrechter

- Supporter Z1 en supporter van toen zijn zonen en nu zijn kleinzonen en kleindochter.

- Jarenlang VIP parkeren samen met Jos Wouters bij Zundert - NAC.

- Opbouw en afbreken voor en na Zundert  - NAC.

- De tribune mee helpen bouwen

- Jarenlang tenten halen E&F kamp met de vrachtwagen.

- Zat in de jubileum commissie van 75-jarig bestaan.

- Vrijwilliger maandag/ vrijdag ploeg.

- Algemeen klusjesman VV Zundert.

- Sleutelbeheerder van de gereedschapskist.

Kees Damen

-een hele lang tijd jeugdleider

-tenten opzetten met het E&F kamp

-ontelbare keren onze witte punttentjes opzetten

-altijd aanwezig wanneer de handen uit de mouwen moeten worden gestoken

-ruim 15 jaar lang kleedlokalen schoonmaken

-ruim 15 jaar lang thee zetten

-ruim 15 jaar lang veld- en kleedlokaal indeling maken

-ruim 15 jaar lang netten van de doelen afhalen

-en indien nodig doelpalen schilderen

-ruim 15 jaar lang hoekvlaggen opruimen

-ruim 15 jaar lang de lijnen op het veld zetten zoals niemand anders kan

-bijna 25 jaar een inspirerende gesprekspartner aan de bar in onze kantine

-en dan heb ik het niet over de zondagen, nee 15 jaar lang doordeweeks, op zaterdag en op zondag

-ofwel een accommodatiemanager pur sang

Jos Wouters

- selectiespeler (als keeper van o.a. Z1)

- grensrechter / assistent scheidsrechter bij Z1 (meer dan 20 jaar)

- heel erg lang lid van de redactie van ons clubblad De Spil (en rondbrengen)

- helpen bij Zundert-NAC

- helpen bij avond(t)urentocht

- helpen c.q. hand en spandiensten bij tal van activiteiten

- kassa/entree op zondag

- accommodatiecommissie

- consul

- en natuurlijk één van de meest trouwe supporters van Z1

Daarnaast ontvingen drie leden een KNVB waarderingsspeld. Ad Dekkers en Stefan Lammerse een zilveren en Johan van Hassel zelfs een gouden waarderingsspeld van de KNVB.

Ad Dekkers: is ook één van de onzichtbare vrijwilligers. Eerste jarenlang gevoetbald en het traject jeugd, Zundert tot veteranen afgewerkt. Bestuurlijk actief geweest in het hoofdbestuur als secretaris en nu al vele jaren actief in de maandag en vrijdagploeg. De ploeg die er voor zorgt dat het sportpark, kantine en kleedlokalen er iedere keer weer spic-en-span uit zien. Ad is ook al lid van verdienste van v.v. Zundert.

Stefan Lammerse: Iets meer zichtbaar en ook onmisbaar. Zonder scheidsrechters geen voetbal en zonder Stefan geen scheidsrechters. Stefan is als jaren actief als jeugdleider, -trainer en bij activiteiten. Zijn voortrekkersrol op het gebeid van arbitrage is echter doorslaggevend. Hij fluit zelf wedstrijden, regelt scheidsrechters voor andere wedstrijden en verzorgt de cursussen binnen de vereniging, zodat we ook in de toekomst scheidsrechters hebben. Mede dankzij zijn inzet zijn we als v.v. Zundert als een van de weinige clubs in de regio ARAG/Fairplay gecertificeerd. Een mooie prestatie.

Johan van Hassel: sowieso het langs aaneengesloten lid van de vereniging. In augustus 69 jaar lid. Hierin actief in allerlei functies, zoals bijvoorbeeld, lid hoofdbestuur, waarvan 9 jaar penningmeester, jarenlang verenigingsscheidsrechter en nu al weer jaren gewaardeerd lid van de onderhoudsploeg op maandag en vrijdag. Hiervoor ontving Johan eerder de titel “erelid”. Daarnaast is Johan ruim een kwart eeuw consul geweest voor de KNVB. Het keuren van de velden was zijn belangrijke taak. En Johan gelastte niet graag af. Voor al deze en meer taken ontving Johan de gouden waarderingsspeld van de KNVB.

Allemaal, enorm bedankt voor alle inzet, enthousiasme en betrokkenheid.