Geen contant geld meer in de kantine

vrijdag 13 januari 2023, 16:00

Definitief cashloze kantine bij v.v. Zundert

V.V. Zundert gaat voor punten, niet voor munten. De kantine zal ook in 2023 cashloos blijven. Wat ingezet is na de brutale inbraak in de zomer, wordt nu definitief. Wel hebben we in de vorm van een teampas een hulpmiddel om het “lappen” van elftallen te faciliteren. Voor de jongste jeugd komt er een individuele van afstand opwaardeerbare betaalpas.

We proberen met deze passen tegemoet te komen aan de gebruikerswensen. We beseffen dat de wens van een aantal bezoekers van de kantine om contant geld opnieuw te accepteren hiermee niet ingewilligd is. Toch denken wij hiermee een passend alternatief te kunnen bieden.

Argumenten voor dit besluit:

-        Veiligheid voor het barpersoneel;

-        Betere registratie van verenigingsinkomsten;

-        Oplopende kosten voor aanschaf wisselgeld;

-        Oplopende kosten voor afstorten kantine omzet;

-        Minder aantrekkelijk voor inbraak;

-        Minder eenvoudig om contant geld af te storten;

-        Geen significante daling van de omzet tijdens de cashloze periode;

-        Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen ook de trend bij andere verenigingen met veel vrijwilligers.

Nadere informatie over het verstrekken van de teampassen voor de teams MO15, JO15 en hoger bij de jeugd en alle senioren teams volgt z.s.m. via de leiders. Wij hopen dat we de passen medio februari kunnen verspreiden.

Voor de jeugdspelers uit de lichtingen onder de O15 teams worden individuele passen uitgereikt. Deze kunnen ouders via de Knipp-app opwaarderen. Ook hier volgt informatie via de leiders. Op speciaal verzoek kunnen we ook individuele passen aan andere leden beschikbaar stellen indien dit gewenst is. U kunt hiervoor contact opnemen met dick@vvzundert.nl

Wij denken hiermee de beste beslissing te hebben genomen in het clubbelang. Wij vertrouwen erop u hierbij voldoende het hebben geïnformeerd.

Met sportieve groet,

Bestuur v.v. Zundert