Ludwig van de Wouw erelid

vrijdag 21 oktober 2022, 9:00

Ludwig van de Wouw erelid

Tijdens de afgelopen algemene ledenvergadering deed Ludwig van de Wouw na drie jaar een stapje terug. Hij droeg het stokje in het hoofdbestuur over aan Bianca van de Wouw. Naast de gebruikelijke pen als aandenken voor de bestuurlijke werkzaamheden, werd Ludwig ook verrast met de titel: Erelid. Het 14e erelid in de historie van v.v. Zundert.

De archieven zijn niet zo compleet om alle taken en functies van Ludwig exact met start- en einddata te omschrijven. Sterker nog het archief is niet zo dik om alle taken die hij officieel en onofficieel heeft uitgevoerd vast te leggen.  Want Ludwig heeft veel gedaan voor v.v. Zundert. We gaan een poging doen om de benoeming van Ludwig als erelid kracht bij te zetten.

Ludwig is als sinds kinds af aan actief lid van v.v. Zundert. Eerst als jeugdspeler, later als speler in de selectie. In het seizoen 1991-1992 werd hij nog kampioen als speler van Zundert 1. Vooral bij de jeugd lag zijn hart. Hij is vele jaren jeugdtrainer geweest. Vaak in combinatie met jeugdleider van een elftal.

Vanuit die functie rolde hij ook verder de bestuurlijke kant op. Als coördinator van bijvoorbeeld de F-jeugd nam hij deel aan de oprichting van de Technische Commissie Jeugd. En daarnaast nam hij ook zitting in het jeugdbestuur. Waarna de namen van de functies soms wisselden en het takenpakket steeds breder werd. Maar vele jaren had Ludwig zitting in de Technische Commissie Jeugd, waarvan hij ook voorzitter werd.  Omdat hij intussen ook het stokje als voorzitter van het Jeugdbestuur had overgenomen, moest hij regelmatig in overleg met zichzelf.

Hierna heeft hij een proces opgestart om de activiteiten van de Jeugd bij de Activiteiten commissie onder te brengen en de andere taken van het Jeugdbestuur en Technische Commissie te verenigen. Hieruit is de huidige Jeugdcommissie met duidelijke taakverdeling ontstaan. Weer een stap voorwaarts. Vanuit de rol als voorzitter van de nieuw geformeerde Jeugdcommissie was Ludwig de afgelopen drie jaar actief lid van het hoofdbestuur.

Maar wat op gaat voor de jeugd was eigenlijk ook terug te zien bij de senioren. Heel veel jaren leider van Zundert 1, waarvan ook een aantal in een dubbelrol met assistent trainer van Zundert 1. Verder ook trainer en leider van Zundert 2. En zoals bij de jeugd kwam ook hier de organisatorische en bestuurlijke kant om de hoek kijken. Ludwig was en is al vele jaren lid van de Technische Commissie Senioren. En zo kunnen we nog wel even door gaan.

Wedstrijd coördinator op zaterdag, check.

Doeltjes wegzetten op vrijdagavond, check.

Velden keuren voor trainingen, check.

Corona coördinator, check.

Ouderavonden organiseren, check.

Bemiddelen na teamindelingen, check.

Zeer recent vlagger van Zundert 2 én Zundert 1 op één dag, check.

Etc. etc.

En daarnaast natuurlijk hartstochtelijk supporter bij de Roodzwarte Harten van Zundert 1, alle teams waar zoon Ebbe in uitkwam en eigenlijk alles met een Roodzwart shirt uit Zundert.

Voor dit alles, in combinatie met de duur, kwaliteit en intensiteit waarmee Ludwig deze taken vervuld heeft. En de zaken die we ongetwijfeld vergeten, past er maar een titel: ERELID VAN V.V. ZUNDERT!

Onder luid applaus stemde de algemene ledenvergadering in met de voordracht van Ludwig, waarna hij in bijzijn van Marion en Ebbe het certificaat en de bloemen in ontvangst kon nemen