Tegemoetkoming contributie 2020-2021

dinsdag 27 april 2021, 16:00

Contributie lopend en komend seizoen

Het seizoen 2020-2021 is sportief niet geworden wat we er van gehoopt hadden. En niet alleen sportief. Ook de financiële zaken en de gezellige randzaken rond het voetballen, zoals de activiteiten en kantinebezoekjes waren niet zoals we gewend zijn.

Maar er is ook goed nieuws. Ten eerste slechter dan afgelopen seizoen kan niet! Verder heeft de jeugd wel gewoon het gebruikelijke aantal trainingen kunnen volgen en zijn er vervangende activiteiten op zaterdag georganiseerd. De selectie heeft ook waar kon aangepast getraind. Wedstrijden spelen zat er niet in. De dames en overige senioren waren het minst fortuinlijk. Voor hen waren er na medio oktober nauwelijks mogelijkheden meer, gelukkig is daar voor degene onder de 27 jaar de laatste weken verbetering in gekomen.

De vaste lasten liepen wel gewoon door. Alle commissie hebben zoveel mogelijk gekeken waar de kosten verlaagd, uitgesteld of zelfs weggestreept konden worden. De kantinecommissie heeft met de v.v. Zundert verrassingsdoos zelfs voor wat onverwachte inkomsten gezorgd.

Daarnaast heeft Frank, onze penningmeester goed werk geleverd bij het uitzoeken van regelingen waar we als v.v. Zundert voor in aanmerking kwamen. En hier ook gebruik van gemaakt. Verder hebben de meeste sponsoren de steun aan onze mooie vereniging voortgezet. Hopelijk kunnen we ook volgend seizoen weer rekenen op deze trouwe steun. Ook de Roodzwarte harten hebben zich in de paar maanden dat we op het sportpark mochten komen van hun beste kant laten zien.

De meeste leden hebben de contributie ook voldaan. Ook dank hiervoor. Met dit in het achterhoofd hebben wij als bestuur het volgende besloten:

1.      Er zal, ondanks alles, geen verhoging van de contributie worden doorgevoerd;

2.      Alle leden dienen voor 2021-2022 de contributie te voldoen, mochten zij, waar we vanuit gaan, verder gaan met voetballen;

3.      Voor de jeugdspelers die in het seizoen 2020-2021 wekelijks aanbod van trainingen en activiteiten hebben gekregen, is geen restitutieregeling voor het genoemde seizoen;

4.      Voor de spelende seniorenleden, die de contributie hebben voldaan, is er de mogelijkheid om 25% van het betaalde contributiebedrag van 2020-2021 terug te vorderen, dor voor 01-07-2021 een mail te sturen met je verzoek. Zet hierin je voornaam en achternaam, je elftal en het bankrekeningnummer waarop de restitutie overgemaakt kan worden. Stuur dit verzoek naar: penningmeester@vvzundert.nl

5.      Voor leden, die de contributie over 2020-2021 nog niet hebben voldaan, het verzoek dit alsnog te doen en eventueel het bij 4 genoemde deel terug te vorderen.

6.      Mochten er vragen zijn of andere inzichten zijn over deze regeling kun je altijd contact opnemen met penningmeester@vvzundert.nl

Wij hebben begrip voor alle leden die een deel van de contributie terugvorderen, maar hopen ook op steun zodat we nu en in de toekomst op een leuke, verantwoorde, gezonde en gezellige manier kunnen voetballen.

Met sportieve groet,

Bestuur v.v. Zundert