Verenigingsvrouw en verenigingsman 2022

woensdag 1 juni 2022, 17:00

Verenigingsvrouw en verenigingsman 2022

In al het jubileumgeweld is het misschien wat verloren gegaan, maar de verenigingsvrouw en verenigingsman 2022 zijn tijdens de familiedag bekend gemaakt. Dus heel veel leden en supporters zijn live bij de bekendmaking aanwezig geweest.

Net als andere jaren was het weer lastig kiezen. Met zoveel enthousiaste en betrokken vrijwilligers is het echt erg moeilijk. Toch waren er twee personen die dit jaar extra in het zonnetje gezet werden voor alle inspanningen.

Allereerst Bianca van de Wouw. Lid van het jeugdbestuur, actief met wervingsactiviteiten, betrokken bij de organisatie van de Roodzwarte harten, kantinediensten op donderdag, voetbalster op vrijdagavond en verder actief bij ontelbare activiteiten en werkzaamheden binnen de vereniging. Terecht dat Bianca deze eretitel ontving, want we doen nooit tevergeefs een beroep op haar. Ook omdat we weten dat het dan wel goed zit met de kwaliteit.

Daarnaast Niek Daamen. Is actief binnen de kerngroep van drie commissies. En niet de minste. Niek is onderdeel van de activiteitencommissie, de sponsorcommissie en de technische commissie. Binnen de technische commissie is hij verantwoordelijk voor alles rondom de selectie. Om er dan nog taken naast te doen verdient een groot compliment. Niek is niet alleen lid in deze commissies, maar ook een man met ideeën en het vermogen om aan te pakken. Grote klasse!

Bianca en Niek, van harte gefeliciteerd met de titels “verenigingsvrouw” en “verenigingsman”.  Het is jullie gegund en dik en dik verdiend. Wij hopen nog lang van jullie inzet, enthousiasme en kunde gebruik te kunnen maken.