V.V. Zundert dankt al haar sponsoren

dinsdag 23 juli 2019, 20:30

V.V. Zundert dankt al haar sponsoren

Langs deze weg wil v.v. Zundert en haar sponsorcommissie, alle sponsoren bedanken voor hun gulle bijdragen aan onze mooie vereniging het afgelopen seizoen.

Sponsoring is één van de vier pijlers onder de vereniging. Naast de inzet van de vrijwilligers, de contributie en de kantine opbrengsten zijn sponsorbijdragen onmisbaar om de begroting rond te krijgen. Op deze manier kunnen we tal van activiteiten organiseren voor onze leden.

Wij hopen uiteraard dat onze sponsoren ons nog lang zullen blijven ondersteunen om deze activiteiten op een gezonde manier voort te zetten.

Voor nu wensen wij iedereen een prettige vakantie toe en de sponsoren natuurlijk ook goede omzetten!

Want sponsoren groot en klein, wij hopen dat jullie er volgend seizoen ook weer bij zijn.