Woord van de voorzitter

dinsdag 12 januari 2021, 22:00

12 januari 2021

Beste leden, sponsoren en supporters van V.V. Zundert,

Allereerst wil ik iedereen een goed, gezond en beter 2021 wensen. Normaal gesproken hadden wij afgelopen zondag tijdens onze inmiddels traditionele nieuwjaarsreceptie samen het glas kunnen heffen en elkaar de handen kunnen schudden. Helaas is dit door de bizarre periode die we als samenleving doormaken allemaal niet mogelijk. Handen schudden, elkaar een nieuwjaarsknuffel geven, gaan we het ooit nog doen?

Vanavond tijdens de persconferentie van het kabinet kwam, niet als een verrassing, het onvermijdelijke nieuws, de maatregelen onder de noemer “strenge lockdown” ter bestrijding van het coronavirus zijn tot tenminste 09 februari verlengd. Ook voor de periode daarna is de berichtgeving  somber, wat de gevolgen voor de lopende voetbalcompetities zijn is op dit moment nog niet bekend. Zodra de KNVB hierover meer duidelijkheid verstrekt zullen we u daarover via de gebruikelijke kanalen informeren.

Vanwege de verlenging van de huidige maatregelen zullen er in ieder geval tot en met 09 februari geen trainingen, activiteiten of andere bijeenkomsten op ons sportpark plaatsvinden. Uitzondering hierop zijn trainingen in tweetallen en onze jeugdteams, gelukkig kunnen zij hun trainingen na de korte winterstop periode weer hervatten. Vanzelfsprekend zal onze jeugdcommissie weer voor de nodige onderlinge wedstrijden of alternatieve uitdagingen zorgen, alles onder ons inmiddels welbekende motto “maximaal binnen het mogelijke”. Voor de periode na 09 februari wachten wij verdere berichtgeving van de overheid af.

Hoe vervelend ook, wij willen iedereen oproepen om vol te houden, inmiddels is toelichting op de ernst van de situatie niet meer nodig. Het virus is onze gezamenlijke tegenstander waarbij maar één opstelling de juiste tactiek is. Geen 4-4-2, geen 4-4-3, met de punt naar voren of de punt naar achteren, dat doet er allemaal niet toe. De juiste tactiek is om allemaal de rol als wisselspeler thuis op de reservebank in te nemen. Door allemaal maximaal de maatregelen op te volgen spelen wij een belangrijke rol om deze tegenstander zo snel als mogelijk te verslaan.  

Wij wensen iedereen veel kracht, sterkte en vooral een goede gezondheid toe in deze moeilijke periode. Wanneer het weer mogelijk is zien we jullie graag terug op ons mooie sportpark De Wildert. Wij hebben in ieder geval een enorme behoefte om iedereen van onze rood zwarte familie snel weer te zien.

Blijf gezond!

Namens het bestuur,

Sacha Gommers

voorzitter V.V. Zundert

Brief van onze voorzitter