Contributie 2020-2021

vrijdag 25 september 2020, 18:00

Contributie seizoen 2020-2021

Het seizoen 2020-2021 is van start gegaan. Dat betekent ook dat er uitgaven worden gedaan en inkomsten moeten worden gegenereerd. Een van de inkomsten is de jaarlijkse contributie van de leden. Zoals de laatste jaren gebruikelijk wordt deze aan het begin van het seizoen geïnd.

De lage contributiebedragen in vergelijking met veel andere voetbalverenigingen, zijn ondanks alle Coronakosten die we hebben moeten maken en inkomsten die we hierdoor mislopen niet verhoogd.

Door goede sponsors, veel vrijwilligers en een zuinig beleid, kunnen we dit op een verantwoorde manier op een laag niveau houden in vergelijking met veel verenigingen.

Omstreeks 7 oktober 2020 wordt de contributie afgeschreven bij de leden die een machtiging tot automatische incasso hebben afgegeven.

Leden die geen machtiging hebben afgegeven ontvangen medio september een nota per mail of post. De penningmeester verzoekt hen de contributie te voldoen vóór 2 november. Niet betaald op deze datum betekent:

NIET BETAALD = NIET SPELEN EN TRAINEN!

De contributiebedragen voor het seizoen 2020-2021 zijn op deze website terug te vinden onder de button [ CLUBINFO ] en vervolgens [ LID WORDEN ] of via onderstaande link:

Contributie overzicht