Corné Verschuuren stopt als bestuurslid

zaterdag 13 mei 2023, 8:00

Corné Verschuuren stopt als bestuurslid

Afgelopen week heeft Corné Verschuuren bij zowel het bestuur als de infocommissie aangegeven zich na deze termijn niet herkiesbaar te stellen als bestuurslid van v.v. Zundert. Deze termijn loopt tot de algemene ledenvergadering van oktober 2023. Want waar je aan begint, maak je af. Ook de taken voor de infocommissie worden overgedragen aan nog te zoeken vrijwilligers.

Na 6 jaar officieel in het hoofdbestuur en een jaar extra in aanloop is het mooi geweest. Tijd voor anderen om actief mee te denken en te besturen. De taken voor de infocommissie heeft Corné al acht jaar uitgevoerd.

Het was een mooie, leuke en ook leerzame tijd, aldus Corné. Ik kwam in aanraking met nieuwe zaken, zoals contacten met de gemeente, met het nemen van beslissingen, het bedenken en uitzoeken van zaken en het nadenken over v.v. Zundert nu en in de toekomst. Maar vooral veel organiseren en regelen.

Ik heb altijd geprobeerd de club op een ludieke en positieve manier te presenteren. Net even anders dan standaard, met een knipoog en wat zelfspot. Maar na acht jaar artikelen, nieuwsberichten, wedstrijdverslagen, aankondigingen en nog meer communicatie merk ik dat ik regelmatig in herhaling val. Dus tijd voor vernieuwing.

Natuurlijk hoop ik dat ik een warme overdracht aan mijn opvolger of opvolgster kan geven. Met een leuke club vrijwilligers in de infocommissie, de Roodzwarte harten en de fotografen heb ik dit tot op de dag van vandaag met veel plezier kunnen doen. Hopelijk melden zich een of meerdere kandidaten om mee te helpen bij de communicatie van v.v. Zundert. Zie ook het nieuwsbericht van 6 maart op de website. https://www.vvzundert.nl/nieuws/bericht/info-commissie-zoekt-dringend-versterking

Voor vragen, spreek me gerust aan, stuur een Whatsapp bericht naar 06-51231658 of mail naar corne@vvzundert.nl